Общ брой тестове
5 960 893 днес
Брой тестове днес
81 днес
Хората с най-високо IQ
125 IQ
notes
To receive a certificate with the results a provider fee of 4.99 usd incl. vat is required. Remuneration is payable via PayPal. Not a subscription service.
IQ тест за числена интелигентност Тест, който ще провери вашите математически способности