Je inteligence dědičná?

Záleží inteligence člověka pouze na dispozicích, které zdědil v podobě genetické výbavy po svých rodičích, nebo je výše IQ určena především výchovou a prostředím, ve kterém člověk vyrůstá?

Dnes se většina vědců shodne na tom, že se jedná o kombinaci genů, výchovy a prostředí.

Záleží tedy jak na tom, jaké geny jste zdědili po rodičích, tak i na kvalitě a nezávadnosti prostředí, ve kterém jste vyrůstali. Vliv na inteligenci má kvalita potravy (dostatek živin a vitamínů) i kvalita životního prostředí. Je prokázáno, že výskyt některých škodlivých látek v půdě a ve vzduchu v místě, kde děti vyrůstají, negativně ovlivňuje výši IQ.

Vědecké studie prokázaly, že dědičnost inteligence u dospělých dosahuje zhruba 70 ­ 80 %. Což znamená, že větší předpoklad k vysokému IQ mají potomci inteligentnějších lidí.

IQ není po celý život neměnné

Je však třeba třeba říci, že IQ nezůstává stále stejné po celou dobu života člověka.

IQ se mění v závislosti na prostředí, ve kterém člověk žije, na výchově a na vzdělání, kterého se mu dostává. Díky těmto vlivům může IQ člověka v průběhu života kolísat jak nahoru, tak i dolů. Tyto výkyvy však mění hodnoty IQ spíše v řádu jednotek než desítek. Nejedná se tedy o žádné radikální změny.

Pokud se tedy váš potomek narodí s nižším IQ, je možné toto částečně ovlivnit studiem a dobrou výchovou

Dědičnost IQ neznamená jistotu inteligentních dětí

Fakt, že inteligence a IQ jsou z větší části dědičné, však neznamená, že pokud jsou oba rodiče vysoce inteligentní, bude mít i jejich dítě nadprůměrné IQ. Ano, bude k tomu mít lepší předpoklady, než by mělo dítě dvou mentálně postižených lidí. Ale záleží také na dalších faktorech a genech, které si rodiče nesou po svých předcích. Tedy vysoká inteligence obou rodičů vůbec nezaručuje vysoké IQ u dětí.

A zrovna tak je třeba říci, že pokud mají oba dva rodiče spíše průměrné či nižší IQ, vůbec to neznamená, že by nemohli spolu počít příštího Einsteina. Dědičnost inteligence je velmi složitá záležitost, která dosud není dostatečně prozkoumána a nelze tedy předem říci, zda dítě bude nadprůměrně inteligentní, nebo se bude nacházet na opačném konci spektra.

Zdědili jste IQ po rodičích, nebo je vaše inteligence výrazně vyšší? Udělejte si IQ test!

Zajímá vás, jak jste na tom vy? Zdědili jste po rodičích vysoké IQ? Nebo jsou vaši rodiče sice hodní a láskyplní, ale logické myšlení jim až tak moc neříká, zatímco vás baví matematika a o víkendu pro zábavu luštíte logické úlohy?

Udělejte si náš online IQ test a zjistěte, jak jste inteligentní. Po dokončení testu získáte plnohodnotný certifikát s vaším jménem a hodnotou vašeho IQ zdarma!