Συνολικόςαριθμός τεστ
5.583.753 άτομα
Πλήθοςτεστ σήμερα
567 άτομα
Ο σημερινόςυψηλότερος δείκτης νοημοσύνης
166 IQ
notes
To receive a certificate with the results a provider fee of 4.99 usd incl. vat is required. Remuneration is payable via PayPal. Not a subscription service.
Τεστ νοημοσύνης για αριθμητική νοημοσύνη Τεστ, το οποίο δοκιμάζει τις μαθηματικές σας ικανότητες