Συνολικόςαριθμός τεστ
3.813.860 άτομα
Πλήθοςτεστ σήμερα
249 άτομα
Ο σημερινόςυψηλότερος δείκτης νοημοσύνης
154 IQ
notes
To receive a certificate with the results a provider fee of 4.99 usd incl. vat is required. Remuneration is payable via PayPal. Not a subscription service.
Τεστ νοημοσύνης για αριθμητική νοημοσύνη Τεστ, το οποίο δοκιμάζει τις μαθηματικές σας ικανότητες